Lisans Yan Dal Programı
Spor Psikolojisi YL Prog
Misyon ve Vizyon

Misyon
Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümünün temel misyonu Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri ve tutumlara sahip, kendi branşında yeniliklere açık, araştırmacı, donanımlı ve çağdaş antrenörler yetiştirmektir. Bu doğrultuda Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümünün diğer misyonları arasında programı tamamlayan mezunlarımızın değişik spor dallarının farklı yaş, cinsiyet ve ilgi alanındaki kişilere öğretilmesinde, farklı spor dallarının performans bileşenlerinin tanımlanması, performans bileşenlerinin farklı bilim ve bileşenler içerisinde ele alınması ve değerlendirilmesinde, performansı etkileyen öğelerin analizinde, uygun test yöntemlerinin belirlenmesinde, antrenman planlaması, takibi ile analizinde uzmanlaşması için gerekli koşulları sağlamak da yer almaktadır.

Vizyon
Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümünün vizyonu egzersiz ve spor bilimleri eğitimi ve araştırmalarında ulusal düzeyde öncü ve takip edilen bir kurumsal kimlik sunmak, uluslararası alanda üst düzey görünürlüğe ulaşmaktır.